คลิปการสังเกตโรคเส้นเลือดสมองเฉียบพลัน ภาวะโรคเส้นเลือดสมองเฉียบพลัน

การสังเกตโรคเส้นเลือดสมองเฉียบพลัน ภาวะโรคเส้นเลือดสมองเฉียบพลัน


ภาวะนี้เป็นภาวะฉุกเฉิน หากได่รับการรักษาหรือช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว ผู้ป่วยก็อาจจะกลับมาปกติได้ และภาวะโรคเส้นเลือดสมองเฉียบพลัน มีวิธีสังเกตอย่างไร รวมสิ่งที่ต้องระวังและปฏิบัติเมื่อพบอาการ หากที่ต้องเจอกับเหตุการณ์ฉุกเฉิน สามารถนำไปปฎฺิบัติ และช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างทันเวลาไปฟังกันเลยค่ะ

คลิปวิธีสังเกตโรคเส้นเลือดสมองเฉียบพลัน ภาวะโรคเส้นเลือดสมองเฉียบพลัน| โดย นพ.จิรายุ จันทนาโกเมษ


โปรโมชั่นพิเศษท็อปส์ วีต้า

คูปอง
แบบประเมินสุขภาพ