คลิปการช่วยเหลือผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้นเบื้องต้น

การช่วยเหลือผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้นเบื้องต้น Tops Vita ท็อปส์ วีต้าการช่วยเหลือผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้นเบื้องต้น Tops Vita ท็อปส์ วีต้า

การช่วยเหลือผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้นเบื้องต้น


ภาวะหัวใจหยุดเต้น!  เป็นภาวะฉุกเฉินที่ทุกคนควรจะทำการรักษาได้
วิธีการดูแลผู้ป่วย ที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นเบื้องต้น หากที่ต้องเจอกับเหตุการณ์ฉุกเฉิน สามารถนำไปปฎฺิบัติ และช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างทันเวลาไปฟังกันเลยค่ะ ว่ามีขั้นตอนอย่างไรบ้าง?

คลิปการช่วยเหลือผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้นเบื้องต้น | โดย นพ.จิรายุ จันทนาโกเมษ


โปรโมชั่นพิเศษท็อปส์ วีต้า

คูปอง
แบบประเมินสุขภาพ