คลิปเจ็บนี้อยู่อีกยาว! ‘Long Covid’ ภาวะหลังจากหาย ที่ร่างกายไม่เหมือนเดิม

อาาร Long Covid   Tops Vita  ท็อปส์ วีต้าอาาร Long Covid   Tops Vita  ท็อปส์ วีต้า

อาการ Long Covid ภาวะหลังจากหาย ที่ร่างกายไม่เหมือนเดิม


หากคุถเป็นคนนึงที่เคยติดเชื้อ Covid มาแล้ว และยังมีอาการอยู่? นั่นอาจเป็นสัณญาณเตือนว่า คุณอาจมีภาวะ Long Covid Tops Vita และ ภญ. อนงค์นารถ มีระหงษ์

Long Covid ว่าคืออะไร อาการเป็นอย่างไร? มีผลอย่างไรกับร่างกายบ้าง? พร้อมแนะนำวิธีการดูแลตัวเอง หากใครมีอาการนี้อยู่บ้าง? ต้องไปฟังกันเลยค่

คลิป Long Covid ภาวะหลังจากหาย ที่ร่างกายไม่เหมือนเดิม | โดย ภญ. อนงค์นารถ มีระหงษ์


โปรโมชั่นพิเศษท็อปส์ วีต้า

คูปอง
แบบประเมินสุขภาพ